NEZAVISNE NOVINE,

03.07.2004

Amnestija i pomilovanje

Autori: BRANKA KOLAR-MIJATOVIĆ

Amnestija i pomilovanje su akti na osnovu kojih dolazi do potpunog ili djelimicnog oslobodenja od izvršenja kazne ili drugih pogodnosti za lica koja su pravosnažno osudena zbog krivicnog djela. Donošenje akata amnestije i pomilovanja je pravo najviših organa vlasti u svim savremenim politickim sistemima. Amnestija i pomilovanje se medusobno razlikuju po tome što se amnestije daje neodredenom broju lica, ciji je krug odreden po nekom opštem kriterijumu npr. prema djelu za koje su osudena, prema k .....