NEZAVISNE NOVINE,

24.02.2007

Budžet probijen za 1.300.000 KM

Autori: S.G

Rashodi opštine Pale u 2005. godini bili su za skoro 1.330.000 KM veci nego što je to budžetom bilo planirano, utvrdila je Glavna služba za reviziju RS. "Za troškove materijala i usluga budžetom je planirano 2.528.455, a potrošili su 3.785.692 KM. Za izdatke su planirali 736.634 KM, a potroš ili 1.154.910 KM", utvrdili su revizori. Glavna služba za reviziju RS utvrdila je da nije objektivno i istinito prikazano imovinsko i finansijsko stanje i izvršenje opštinskog budžeta. Revizori su utvrdili d .....