INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

DANI,

02.07.2004

Od novembra 2001. godine u Sarajevu živi i radi dr. Ren? Holenstein, direktor Švicarskog ureda za saradnju (SDC) u BiH, koji je i organizirao panel-diskusiju "Švicarska - ustavni model za Bosnu i Hercegovinu?". Profesor historije iz Schaffhausena za Dane

Inicijativa može biti iz inosttrastva ali odgovornost morate preuzeti sami

Autori: AUTOR NIJE NAVEDEN

DANI: Gospodine Holenstein, tri godine živite i radite u Sarajevu kao direktor Švicarskog ureda za saradnju u Bosni i Hercegovini. Šta se u meduvremenu u našoj zemlji promijenilo? HOLENSTEIN: U zemlji vlada mir, i generalno gledano, situacija se stabilizirala. Medutim, napredak je veoma spor i mnogi ljudi smatraju da je i deset godina nakon završetka rata situacija gotovo nepromijenjena. Na to nije puno uticao ni angaž man medunarodne zajednice na ponovnoj izgradnji zemlje. DANI: Šta je pogr .....