DANI,

02.07.2004

(Skandali: Aleksandra Martinovic - Cuvar Celine slobode; Dani 367, 25. 6. 2004. str. 20-23 i 61)

Nisam razgovarao nakon presude

Autori: MAHIR RAĐO

Nikad nisam sa vama razgovarao nakon objavljivanja presude, a nisam vam nikad ni odobrio da objavite razgovor koji ste sa mnom napravili 2003. godine, prije nego što je presuda donesena. U ovom trenutku zakonski mi nije dozvoljeno da komentiram bilo kakav sudski postupak, a posebno ovaj. .....