NEZAVISNE NOVINE,

05.04.2007

Rekao sam mu da je najbolje da ne dolazi u RS jer kad ga navija ci Igokee sretnu loše ce proci

SUDIJA TVRDI DA mu je Dodik prijetio

Autori: D.KNEZOVIĆ

Milorad Dodik, predsjednik Košarkaškog kluba Igokea i predsjednik Vla de RS, ver bal no me je na pao u uto rak ve ce na uta kmi ci 2. ko la "Li ge 6" BiH ko ju su na "Pecari" odigrali Široki Prima pivo i Igo kea (95:70), tvrdi su di ja Edin Husaric. "Ne moj slu caj no da ti pa dne na pa met da dodeš u Ba nja lu ku i okolinu jer ceš dobiti batine. Ako ti se šta do go di bi lo gdje na te ri to ri ji drža ve, znaj da ja sto jim iza toga", Dodikove su prijetnje koje je Husaric prijavio delegatu utak .....