OSLOBOĐENJE,

11.05.2007

Notari eliminišu nadripisare i nece se više moci desiti da laici u pravu stoje iza važnih pravnih poslova i ugovora velike vrijednosti i pravnih posljedica, kaže naša sagovornica

Uvođenje notarijata u naš pravni sistem je sasvim opravdano

Autori: AUTOR NIJE NAVEDEN

Usvajanjem Tarifnog pravilnika stvorene su sve pretpostavke za otpocinjanje rada notarske službe u Federaciji BiH. Tome je prethodio dugi period priprema i savladavanja razlicitih prepreka za provedbu Zakona. Za to vrijeme su imenovani notari prošli dugu i sadržajnu edukaciju, koja se u završnoj fazi odvijala u specijalno opremljenom oglednom uredu za notare, u kojem su sudija Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i edukator na pripremnim seminarima i oglednom notarskom uredu Vesna Softic .....