NEZAVISNE NOVINE,

23.05.2007

Štednja

Autori: AMILA OMERSOFTIĆ

Zakon o izmirenju obaveza po osnovu racuna stare devizne štednje BiH i dalje proizvodi povrede Evropske konvencije, koja je prema UstavuBiHnadredena svakom domacem zakonu. Iza verifikacije stare devizne štednje krije se kriminal u kojem ucestvuju i predstavnici iz vršne vlas ti u FBiH Od go vor nost je na BiH Za bri nu ti smo, ali ni smo iznenadeni što se u koncipiranju novih rješenja, o navodnoj procjeni mogucnosti smanjenja ro ka is pla te de vi zne šte dnje sa 13 na se dam godina, Vijece mini .....