REPORTER,

19.05.2004

b a n j a l u k a

Autori: REPORTER

Centar za sport postaje Koledž sportskih nauka za jugoistocnu Evropu Centar za sport Banjaluka trebalo bi u narednom periodu da postane Koledž sportskih nauka za jugoistocnu Evropu, potvrdili su predstavnici Evropske unije ENSSEE (Asocijacija EU za obrazovanje kadrova u sportu). Prvo bi trebalo da bude donesen zakon o visokom obrazovanju u BiH, koji bi omogucio otvaranje takvog koledža. Visoka delegacija EU boravila je 10. i 11. aprila 2004. u Banjaluci u posjeti Centru za sport i tom prilikom .....