NEZAVISNE NOVINE,

07.07.2004

Rukovodstvo zanemarilo dugovanja

Autori: R.ČENGIĆ

Prihod u Javnom preduzecu "BH telekom" u 2003. godini mogao bi biti i veci od oko 495 miliona KM da se vodilo više racuna o fakturisanju svih prodatih usluga, izvršenju opomena i naplati dugovanja. Ovo upozorenje navedeno je u izvještaju Ureda za reviziju budžeta FBiH o poslovanju "BH telekoma" u 2003. godini. Revizori upozoravaju da se u BHT-u ne vodi racuna o stanju sudskih sporova u koje je ukljucen BH telekom i u kojima su u opticaju znacajna sredstva kao što je 11,2 miliona koje duguje TV O .....