START,

12.06.2007

U BiH za vrijeme boravka na slobodi ne postoji nikakva pratnja osudenih lica. Ovaj podatak još više zabrinjava ako se zna da je u BiH izlazak na vikend dozvoljen i pociniocima teških krivicnih dijela

Ubice i ratni zločinci koriste vikende i godišnje odmore

Autori: BRANKA MRKIĆ - RADEVIĆ

Krajem 2006. godine FahretaH. optužila je Merima Galijatovica da ju je silovao i brutalno pretukao. Galijatovic je tada bio na dopustu, pri samom kraju izdržavanja zatvorske kazne za silovanje u KPZu Zenica. On je samo jedan od velikog broja pocinilaca teških krivicnih djela koji imaju pravo izlaska na vikend. Pritom ih za vrijeme boravka na slobodi niko ne kontrolira. U Bosni i Hercegovini pogodnosti koje osudenici mogu imati zavrijeme izdržavanja zatvorske kazne regulirane su Zakonom o izvršen .....