SINEAST,

01.01.1974

treći čovek

Autori: M.J

Novinari su ga okvalifikovali kao Treceg Covjeka poijskog filma. Polanski-Vajda Zanusi. Sa Zanusijem je, kažu poznavaoci poljskog filma, odista pocela jedna nova epizoda. Jedan novi »utorski slucaj« koji, na srecu, još uvek traje i ne ponavlja se. Svaki je njegov film sasvim drukeiji. U to se uverila i jugoslovenska publika gle dajuci »Strukturu kristala«, »Porodicni život«, »Iza zida« i »Iluminaciju«, koji su u okviru Festa 73 i 74 prikazani na televiziji. Zajednicko im je što su — dobri filmov .....