SINEAST,

01.08.1975

o filmu šta je, kome i čemu služi, govore:

Autori: MILUTIN LAVADINOVIĆ

»ono što me najviše fascinira u filmu je prica. Slike su samo sredstva pomocu kojlh shvatamo radnju odn. pricu. Biti zafjubljen u oblik za mene znaci biti zaljubljen u sail.žaj toga. Vrlo sam osjetljiv prema pejzažu. Kad god snimam neki film, uvek pokušavam da uspostavim odnos izmedu karaktera i pejzaža.« Michelangelo Antonionl »napraviti film za mene Je vrlo licno doživljavanje. To ja pokretacka snaga kao što su glad i žed. Neki Ijudi ispoljavaju sebe pisanjem knjiga, sllkanjem, planinaren .....