DANI,

19.03.2004

Pritisci na vlast da implementira Razvojnu strategiju

Autori: J.J.

"Cijenimo da Srednjorocna razvojna strategija BiH - PRSP predstavlja dobru osnovu za realizaciju neophodnih reformi, brži ekonomski razvoj i integraciju u Evropsku uniju. Vjerujemo da ce u toku njene implementacije biti potrebno njeno dalje unapredivanje, ali sada je važno da se fokusiramo na njenu implementaciju", stoji u apelu koji je u ime Rektorata Sarajevskog univerziteta Vijecu ministara BiH, Parlamentarnoj skupštini BiH i entitetskim vladama uputio rektor Sarajevskog univerziteta prof. dr .....