NEZAVISNE NOVINE,

08.07.2004

Promašili plan budžeta za 500.000 KM

Autori: N.KRSMAN

Kancelarija za veterinarstvo BiH, prema mišljenju državnih revizora, ne planira budžet u skladu sa svojim stvarnim potrebama, zbog cega su rebalansom budžeta imali na raspolaganju 500.000 KM manje nego što je planirano. Revizori u izvještaju isticu da nije jasno na osnovu kojeg plana je ova kancelarija prošle godine dobila gotovo 1,5 miliona KM, da bi im rebalansom bilo dodijeljeno 850.000 KM, a na kraju godine su potrošili 87 odsto od tih sredstava, odnosno 747.000 KM. "Rebalans budžeta je odob .....