DANI,

20.07.2007

(Dani istražuju: Sve tajne banke na Obali; Dani 526, 13. 7. 2007; str. 32-35)

Gdje je završilo 200 miliona maraka devizne štednje?

Autori: AMILA OMERSOFTIĆ

Danima i novinaru Hecimovicu zahvaljujemo na informaciji o daljnjim vlasnickim transakcijama Privredne banke dd Sarajevo, koja je veoma bitna za vlasnike stare devizne štednje. Banka PBS d.d. Sarajevo, zajedno sa još dvije banke iz sistema PBS banaka – Travnickom i Sarajevskom – prenesena je u vlasništvo Sarajeva privatizacijom Venture (SPV), eksteritorijalne kompanije oslobodene placanja poreza, osnovane na Cayman Islands, cije je sjedište u uredu Maples and Calder, Ugland House, South Churhe S .....