OSLOBOĐENJE,

07.08.2007

Federalna Vlada bi na sljedecoj sjednici trebala analizirati provedbu socijalnog paketa, sastavnog dijela kupoprodajnog ugovora izmedu Vlade FBiH i "Mittal Steela"

Radnici počeli sa pripremama novog generalnog štrajka

Autori: E.BEŠLIĆ

Sindikat "Mittal Steela" Zenica, kao što je i najavio, uputio je u ponedjeljak upravi kompanije zatjev za utvrdivanje poslova i zadataka koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka. Uz spremnost Sindikata za nastavak pregovora o radnickim zahtjevima koji se odnose na povecanje plata, Sindikat je prakticno poceo sa priprema za organizaciju i provodenje novog generalnog štrajka. Nakon što je prošlog petka presudom Opcinskog suda u Zenici zabranjeno Sinidikatu dalje provodenje generalnog štrajka, .....