REPORTER,

29.08.2007

U ranom srednjem vijeku car Dušan, sa svojom apsolutistickom vlašcu, bez teoretskih saznanja o pravu, napisao je u svom remekdjelu, preteci modernih ustava, da sudije moraju da sude po pravdi a ne po strahu od donosioca Zakonika, Velikog Cara Dušana. Na drugoj strani, u vrijeme Staljina i prve faze komunistic ke Jugoslavije advokati su bili pri Ministarstvu pravde, te ako na sudenjima veceg znacaja nisu više od tužioca graktal

Vladavina moći ili vladavina prava

Autori: MIROSLAV MIKEŠ

Još 1215. godine engleski baroni natjeraše do tada neprikosnovenog kralja Jovana bez Zemlje (cisto sumnjam, bez zemlje) da potpiše Veliku povelju slobode, kojom je u odredenim segmentima kraljeva vlast bila stavljena pod kontrolu. U ranom srednjem vijeku car Dušan, sa svojom apsolutistickom vlašcu, bez teoretskih saznanja o pravu, napisao je u svom remek-djelu, preteci modernih ustava, da sudije moraju da sude po pravdi a ne po strahu od donosioca Zakonika, Velikog Cara Dušana. Na drugoj strani, .....