INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

OSLOBOĐENJE,

15.09.2007

Rijeka bi se od mulja cistila puštanjem vala sa brane na Bembaši • Namjera da se dobije ekološki cista rijeka

Kaskade i brana za čistiju Miljacku

Autori: A.HALEBIĆ

Sarajevo planirat ce u budžetima za narednu godinu sredstva koja ce biti namijenjena ure­denju korita rijeke Miljacke. Kako nam je kazao nacelnik Opcine Stari Grad Mustafa Resic, namjera Starog Grada je da branu na Bembaši, koja sad radi sa pola kapaciteta, osposobi za rad u punom kapacitetu i da vrati sjaj Miljacki. "Brana na Miljacki napravljena je da održava higijenu rijeke, ali ona, nažalost, danas nije u punoj funkciji. Brana je prije nekoliko godina u potpunosti rekonstruisana i ona je teh .....