SINEAST,

01.08.1989

Ukrštanje naroda i kultura

Autori: BLAGOJA KUNOVSKI

Nakon 4 izdanja Euorapa Cineme (Festival evrapskog filma: 84, 85, 86 i 87.), od prošle godline Rimlini je domacin festivala sa novom formulom kojja bi se najkrace svela pod geslo susret civilizaciija, istonije sa savremenošcu, naroda i kultura, ili još simbolicnije — drugi po redu Riminicinema sugeriše svojevrsni Festival kao jedan veliki bioskop, dakle, sa naslovom »Rimini Cinema« poput onog »Cinema Fulgor«, kojii i danas postoji u starom delu Rimiiinija a kome je svojevrstan omaž nacinio Feder .....