REPORTER,

10.10.2007

Neumitna, prerana i potresna smrt dr Milana Jelica pokazala je, koliki je on autoritet zaista bio, što je najvažnije, medu narodom, a i na visokom politickom i diplomatskom nivou. Bez obzira na to ko je za medije govorio, dimnjacar iz Trebinja, trgovac sa Pala, konobar iz Banjaluke, katolicki biskup u Banjaluci, te i visoki predstavnik za BiH, svi su jednoglasno prvo rekli: bio je covjek, bio je dobar covjek, bio je cestit cov

Legat dr Milana Jelića

Autori: MIROSLAV MIKEŠ

Kažu u pravnoj i politikološkoj praksi, da autoritet postoji kada ljudi u odredenoj sredini imaju osjecaj povjerenja, poštovanja prema nekome i kada taj u takvom okruženju uživa ugled, nezavisno od svog položaja u društvenoj hijerarhiji. To je prirodna slika stvari i covjek, kao takav, ima ili nema takav prirodni autoritet. Autoritarizam postoji kada se fiktivni ugled u sredini u kojoj se živi crpi iskljucivo iz moci, položaja ili novca sa kojim osoba raspolaže. Može u primitivnim sredinama doci .....