REPORTER,

17.10.2007

Pošto je svima vidljiv naglašeno liderski karakter SNSD-a, jasno je da ce vladajuca partija tu dimenziju koristiti do maksimuma u predstojecim nedjeljama. Naprosto, ni SNSD-ov kandidat, ukoliko odmah pored njega ne bude stajao Milorad Dodik i objašnjavao glasacima da je „on njegov covjek“, ne može da racuna na siguran trijumf

Svi premijerovi ljudi

Autori: D.KOVAČEVIĆ S.BIŽIĆ

Poslije smrti dosadašnjeg predsjednika Republike Srpske Milana Jelica, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku da se izbori za tu funkciju održe 9. decembra. Nakon prolaska datuma za ovjeru politickih stranaka i nezavisnih kandidata, eventualne koalicije morace da se verifikuju do 24. oktobra, a kljucni rok za prijavu konkretnih kandidata za predsjednic ku trku, jeste 31. oktobar. Imajuci u vidu ranija iskustva sa objavom personalnih rješenja uoci izbornih nadmetanja u .....