INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

REPORTER,

24.10.2007

Polazeci od osnovnog pravila forenzike da na mjestu zlocina uvijek ostaje neki dokaz Zuikeru je ostalo jedino da se pobrine za dramsko-akcioni sadržaj tj. da stvori likove onih koji zlocine cine i onih koji ih rješavaju... Samo što njegovi junaci, za razliku od uobicajenih policijskih stereotipa o grubim momcima koji pištoljima i šakama rješavaju svaki slucaj, veci dio svog posla obavljaju u laboratorijama baratajuci epruvetam

Dokaz uvijek ostaje

Autori: BRANISLAV PREDOJEVIĆ

Kreativni uzlet americkih TVmrež a zapocet tokom devete decenije prošlog vijeka nije mogao promaci pažnji filmskog producenta Jerryja Bruckheimera, specijaliste za pravljenje komercijalnih blokbastera i majstora da nanjuši sljedecu veliku stvar u šou-biznisu... Svoju formulu iz filmske produkcije: vizuelna spektakularnost, dinamicna režija, politicka korektnost i kvalitetan glumac u glavnoj ulozi, nadogradenu velikim kreativnim mogucnostima koje pruža TV-produkcija Bruckheimer je iskoristio maks .....