INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

OSLOBOĐENJE,

14.07.2004

Oslobodenje od 11. jula 2004. godine, "Dobit Telecoma protivpravno data Direkciji cesta")

Direkcija za ceste FBiH nije dobila ni marku

Autori: FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA

U Vašem cijenjenom listu broj 20.631 od 11. jula 2004. godine, objavili ste tekst pod naslov Dobit Telecoma protivpravno data Direkciji cesta u kojem se navodi: "Federalna Vlada prošle je godine Direkciji za ceste dala 35 miliona maraka dobiti BH Telecoma, protivno zakonu o proracunu. Umjesto u proracun, gdje bi trebali biti uplaceni svi javni prihodi, pa i dio dobiti koju BH Telecom daje svom vecinskom vlasniku Vladi FBiH, novac je uplacen direktno na racun Direkcije cesta FBiH. Iako konstatira .....