NEZAVISNE NOVINE,

30.04.2005

ODBAČENI VIZIONAR aktuelniji nego ikad

Autori: ŽELJKO ŠARIĆ

Karl Marks, mislilac revolucije, covjek koji je bio ikona socijalistickog društva, danas je denunciran. Marksizam kao filozofski pravac koji je baštinio i razvijao ideje samog Marksa je napušten i samo se sporadicno spominje u školskim udžbenicima. Pogotovo se u našoj zemlji bavljenje Marksom smatra anahronim i gleda se s podozrenjem. Njegove knjige su mnogi koristili za potpalu ili ste ih mogli kupiti za bagatelu na buvljoj pijaci. Kad bi vas neko danas vidio da citate "Manifest komunisticke pa .....