REPORTER,

19.12.2007

Svoju zaštitu, kumstvo i dosjee materijalizovao je u obliku uticaja u hijerarhiji DB-a i kriminalnih grupacija Srbije. „Usput dobro je naplacivao i bivšeg lidera Radovana Karadžica, jer je šverc i nelegalne poslove naplacivao u RS na osnovu ranijih saznanja i na osnovu surovosti koju je ispoljavao“, tvrdi izvor „NR“ iz Beograda koji je sudelovao u akciji hapšenja Ljubana Ecima. Najmanje tridesetak najimucnijih pregalaca u Repu

S nosom u drogama

Autori: I.GAJIĆ

Ljuban Ecim je pod punom kontrolom službi“, rekao je u Banjaluci pre desetak godina Jovica Stanišic odgovorivši na stidljivo pitanje u to vreme prvih ljudi Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske da li bi se smilovali i možda Ljubana Ecima izrucili u RS zbog šest krivicnih prijava koje se protiv njega vode. Srpska demokratska stranka u to vreme cvrsto je držala vlast, baš kao što je Jovica Stanišic cvrsto držao Srbiju u svojim rukama. Sve to tvrdi izvor „Novog Reportera“ koji je prisus .....