INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

OSLOBOĐENJE,

25.11.1995

Živi ZAVNOBiH

Autori: HAMZA BAKŠIĆ

Odgonetanje ZAVNOBiH-a kroz stenograme, citate i svecarske evokacije u kojima prevladava politicki aktuelno uzaludan je posao. ZAVNOBIH svoju vrijednost ima kao grcevit odgovor Bosanaca i Hereegovaca na najvecu, do tada najvecu nevolju u kojoj su se našli. Jedno vrijeme je prejako ideologiziran, poslije je zbog te ideologizacije osporavan, da bi i relativno mali broj godina, žestokih godina, poceo da u vidokrug vraca njegovu suštinu. ZAVNOBIH je, izmedu ostalog, cin dokazane odgovornosti ovdašnj .....