NEZAVISNE NOVINE,

02.09.2004

MARK DODSON NOVI KOMANDANT

Autori: N.N.

Stjuart Bir, komandant SFOR-ove Multinacionalne brigade "Sjeverozapad", predao je juce komandu u zoni odgovornosti britanskom brigadiru Marku Dodsonu. Bir je juce izjavio da oružane snage oba entiteta moraju biti jedinstvene i kao takve služiti gradanima BiH. "Vojne snage moraju funkcionisati kao jedna, jer to od njih zahtijeva NATO kako bi na taj nacin bile most BiH ka ulasku u Partnerstvo za mir", istakao je on. .....