INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

NEZAVISNE NOVINE,

12.01.2008

To je prva optužnica u bh. pravosudu, koja se poziva na Konvenciju o zaštiti prava djeteta, a ne na Krivicni zakon BiH

Starac će biti optužen zbog veze sa djevojčicom

Autori: JASMINA ŠARAC

Protiv šezdesetpetogodišnjeg Tuzlaka Š.D. pripremljena je optužnica zbog seksualnog iskorištavanja petnaestogodišnjakinje iz Huskica kod Lukavca, a koja ce u ponedjeljak biti data sudiji za prethodni postupak Kantonalnog suda Tuzla na potvrdivanje, potvrdio je glavni kantonalni tužilac, Šesenam Cosic. To je prva optužnica u bh. pravosudu, koja se poziva na Konvenciju o zaštiti prava djeteta, a ne na Krivicni zakon BiH, u kojem odnošaj, bez prisile, sa maloljetnikom starijim od 14 godina nije kri .....