OSLOBOĐENJE,

06.09.2004

Vesna Škare-Ožbolt izjavila da se ljudska prava u Hrvatskoj "potpuno poštuju" l Hiljade radnika iz BiH ostalo bez ikakvih prava

Obespravljeni Bosanci demantuju ministricu

Autori: MIRALEM BEGIĆ

Udruženje bosanskohercegovackih gradana otpuštenih i istjeranih radnika u periodu 1992-1995. godina sa sjedištem u Jelahu (UGOR-CROBiH) ogorcila je nedavna izjava ministrice pravosuda i uprave Republike Hrvatske Vesne Škare-Ožbolt organizaciji za zaštitu ljudskih prava Human Right Watch da se ljudska prava u ovoj zemlji potpuno poštuju. "To apsulutno nije tacno", tvrdi Sinan Hujdur, predsjednik Skupštine ovog udruženja, cije je clanstvo za nepuna cetiri mjeseca naraslo na šest hiljada obespravlj .....