OSLOBOĐENJE,

06.09.2004

Ministar za privredu u ZDK navodi da Šemso Mehmedovic nije imao veze ni sa kakvim dosadašnjim neuspjelim pokušajem privatizacije u jelaškoj "Usori" l Sve je manje razlike izmedu grada i sela

Ponovo o privatizaciji IGM "Usora"

Autori: MIRSAD ŠARANOVIĆ

S obzirom na to da su u vašem listu od 4. septembra, na strani 33, u clanku: "Iznad Tešnja zora svice..." izneseni neistiniti i tendenciozni navodi gospodina Senada Subašica iz Jelaha u vezi sa privatizacijom poduzeca IGM "Usora" Jelah, dužan sam i službeno i privatno reagirati. Prije svega, moram navesti da je notorna laž da je neka "grupa biznismena kupila Ciglanu" te da im je "cuveni" Šemso Mehmedovic "sa svojim pajtašima razvalio posao onda kada su oni trebali krenuti". Mehmedovic nema baš .....