OSLOBOĐENJE,

25.09.1995

Nezaposlenih zvanicno oko 120.000, ali bar polovina nešto radi • Novi kriteriji za kategoriju besposlenih • Kraj blagonaklonosti prema sivoj ekonomiji

Statistika lažnog mira

Autori: DARKO ŠVARC

U državi sa bezmalo dva miliona stanovnika, od kojih je tek cetvrtina radno sposobnog stanovništva, 120.000 nezaposlenih (podatak je iz jula) trebalo bi da pali zvonce za alarm. Medutim, u Sloveniji se do sada nisu uzbudivali previše, svjesni da medalja ima i svoju drugu stranu i da bi neka druga mjerila ponudila drugaciju sliku od one što je pruža Zavod za zapošljavanje. Samo anketa o radnoj snazi, koju je proveo Statisticki zavod Slovenije, pokazala je recimo da je broj Ijudi koji ne rade upol .....