INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

OSLOBOĐENJE,

07.09.2004

Nehapšenje ratnih zločinaca negativno za RS

Autori: ONASA

Predsjednik Vlade Republike Srpske Dragan Mikerevic u ponedjeljak je u funkciji ministra unutrašnjih poslova održao strucni kolegiji, na kojem je razmatrana saradnja RS sa Haškim tribunalom i Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora, saopceno je iz Biroa za informisanje i odnose sa javnošcu MUP-a. "Izvršena je kriticka analiza dosadašanjih aktivnosti MUP-a RS, posebno zbog cinjenice da i pored preduzimanja odredenih mjera i radnji još uvijek nije lišeno slobode nijedno lice optuženo .....