INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

OSLOBOĐENJE,

07.09.2004

Ratari nezadovoljni što ce porezna stopa na krompir, paprike ili kupus biti 18 posto l Udruženje predlaže "oporezivanje luksuza" i olakšice za svu hranu

Nulta stopa PDV na sve poljoprivredne proizvode

Autori: A.OMERAGIĆ

Udruženje poljoprivrednika u BiH u ponedjeljak je zatražilo od državnih vlasti da ne oporezuje poljoprivredne proizvode nakon uvodenja PDV. Predsjednik Udruženja Ranko Bakic najavio je "burne reakcije domacih ratara, ako bude prihvacen prijedlog državne parlamentarne Komisije za budžet i finansije, koja predlaže da ne budu oporezovani hljeb, mlijeko, ulja i jestive mast, stocna hrana bez koncentrata, te knjige i šampani materijal. Uz nultu, Komisija predlaže stopu od osam posto na repromaterijal .....