OSLOBOĐENJE,

08.09.2004

Pravda ne smije biti selektivna niti politizirana, a posebno pod uticajem takozvanih lokalnih mocnika l Službena objašnjenja kao farsa

Diskriminisani građani

Autori: OSLOBODJENJE

Problematika nacionalizovanih stanova predstavlja vec deceniju diskriminaciju gradana koji žive u tim stanovima. Pojedinacno se pronalaze rješenja, kao što je, na primjer, novi prijedlog g. Mehmedagica, ministra za prostorno uredenje i okoliš Federacije BiH. Njegov prijedlog traži da se nade rješenje za vlasnike nacionalizovanih stanova, cije vlasništvo u zemljišnim knjigama nikada nije ni promijenjeno, te stoga nema potrebe da cekaju na zakon o restituciji. To je u redu, ali se postavlja log .....