OSLOBOĐENJE,

18.10.1995

Ne želim da Sarajevo nakon rata lici na Berlin tokom "hladnoga rata" • Mirovni pregovori u Vašingtonu bice veoma teški • Najspornija pitanja: Sarajevo, Brcko, koridor i buduci izbori

Sarajevo nije Berlin

Autori: KEMAL KURSPAHIĆ

Ovih dana bez sumnje najtraženiji sagovornik u Vašingtonu, šef americkog pregovarackog tima za mir na Balkanu, pomocnik državnog sekretara Ricard Holbruk, pristao je, izmedu brojnih obaveza u pripremama za predstojece pregovore u Americi, na susret i razgovor sa dopisnikom "Oslobodenja" u Vašingtonu, naglašavajuci da zbog osjetljive prirode mirovnog procesa mnogo toga o cemu smo željeli razgovarati još "nije za štampu". • Sad, kad je uz sve predvidljive prepreke, kao što je novi talas srpskog " .....