NEZAVISNE NOVINE,

01.09.2004

Srbima rečeno da muslimani hoće džihad

Autori:

U periodu prije izbijanja rata u BiH, srpsko stanovništvo u podrucju Vlasenice bilo je naoružavano, širena je propaganda da ce ih Bošnjaci pobiti, a sredinom 1991. godine razmještene su i paravojne jedinice koje su kasnije izvršile zlocine nad bošnjackim civilima, rekao je juce svjedok Izet Redžic, bivši politicar SDA iz Vlasenice, na sudenju Momcilu Krajišniku pred Haškim tribunalom. "Spomenuta zbivanja nisu bila spontana, nego je do njih došlo po nalogu viših instanci", rekao je Redžic. Na sud .....