NEZAVISNE NOVINE,

09.09.2004

Pronađeno skladište oružja

Autori: S.KARIĆ

Policija RS i vojnici iz britanskog kontingenta SFOR-a otkrili su juce tajno skladište teškog naoružanja koje je bilo sakriveno u bunkeru u brdima oko Omarske kod Prijedora. U SFOR-u su kazali da je u skladištu pronad eno 13 teških mitraljeza, deset protivtenkovskih raketnih bacaca, 11 raketa za bacac, osam prenosivih raketa zemlja vazduh, 26 pušaka i 24 minobaca. Bunker, koji je napravljen od betona, površ ine tri kvadratna metra, bio je sakriven u šumi na padini jednog brda udaljenog od najbli .....