NEZAVISNE NOVINE,

31.08.2004

Naloženo rušenje kuće TRŽIŠNOG INSPEKTORA

Autori: M.RENER

Ured ombudsmana Federacije BiH naložio je opcini Ilidža da ukloni stambeno-poslovni objekat Rešada Hodžica, kantonalnog tržišnog inspektora, koji je bespravno izgraden u Dobrinjskoj ulici na broju 21, u sarajevskom naselju Stup. Rada Kafedžic, pomocnik ombudsmana FBiH, potvrdila je da je Ured ombudsmana donio odluku da su bespravnom gradnjom objekta prekršena ljudska prava, te da je ova odluka juce stigla u opcinu Ilidža. "Opcinskom nacelniku, Huseinu Mahmutovic u, dali smo rok od deset dana da .....