DANI,

28.05.2004

Šta Sanela Prašović ima reći o Plaćanju bola?

Autori: V.D.

Osnovnih šest pitanja na koje svaki novinarski uradak treba odgovoriti su: ko?, šta?, gdje?, kada?, kako? i zašto?. Tako stvari stoje u teoriji. Novinarstvo se, dakle, bavi cinjenicama. Federalna televizija dala je prošle nedjelje rijedak doprinos razvoju teorije novinarstva i aksiom poštenog izvještavanja pervertirala u mjeri koja tjera na povracanje. U skoro sat vremena dugoj emisiji, koju je napravila Sanela Prašovic, FTV je navedenim pitanjima dodala još jedno - šta ako?. Naime, u emisiji ja .....