OSLOBOĐENJE,

31.05.2005

Od prekomjernog trošenja budžeta do povreda ljudskih prava l Zašto "umjetnicki voditelj" nije "direktor" l Novi sastanak sa Upravom u ponedjeljak

Promjena organizacije rada, u suprotnom štrajk

Autori: MA.RADEVIĆ

U Narodnom pozorištu u Sarajevu u ponedjeljak je održan sastanak Sindikata i predstavnika Uprave ove teatarske kuce. Tom prilikom clanovi Sindikata iznijeli su stavove koji se po njima prvenstveno odnose na lošu organizaciju rada u Narodnom pozorištu, što je, kako isticu, uzrok brojnih problema sa kojima se uposleni u ovoj instituciji svakodnevno susrecu. "Predstavili smo ono što Uprava mora uraditi kako bi se stanje u Narodnom pozorištu normalizovalo, a zahtjevi se prije svega odnose na usposta .....