DANI,

21.05.2004

Šoping

Autori: MILE STOJIĆ

Rijec "šoping" piše se u nas odavno "po Vuku", fonetski - iako nije tako davno stigla u naš jezik, vec dugo je ne tretiramo kao tudicu. Njena frekventnost u rjecniku modernog idioma direktno je srazmjerna utjecaju koji na naš život imaju americki mediji, prije svega televizija i internet. Ali i prije toga, u zadnjim decenijama komunizma, ona je prodirala u naše živote kao sinonim kapitalistickog nacina života kome je šoping jedan od imperativa. Rijec je nastala od engleske imenice shop, u primar .....