OSLOBOĐENJE,

01.06.2005

Vještak Abid Hodžic rekao da ne postoji nijedan dokumenat koji predstavlja materijalni dokaz o vlasništvu spornog naoružanja

Završen dokazni postupak

Autori: MI.D.

Davanjem iskaza posljednjeg svjedoka odbrane sudskog vještaka Abida Hodžica, te provodenjem materijalnih dokaza od odbrane u utorak je u Kantonalnom sudu u Zenici završen dokazni postupak na sudenju Šemsudinu Mehmedovicu i Nedžadu Korajlicu u slucaju koji je inace poznat pod imenom "Hekleri". Abid Hodžic, magistar ekonomskih nauka sa važecom licencom za revizorske poslove, po drugi put je ovom slucaju došao kao svjedok, ovaj put kao svjedok odbrane. Kazao je da ostaje pri svom nalazu od 24. dece .....