OSLOBOĐENJE,

01.06.2005

Kako je istakla predsjedavajuca Sudskog vijeca, sudenje ce tokom citavog postupka biti zatvoreno za javnost, zbog zaštite osobnog života oštecene

Suđenje za silovanje maloljetnice bez prisustva javnosti

Autori: L.S.

Sudski proces protiv Sedina Kreme (1986), optuženog za produženo krivicno djelo teške krade i silovanje maloljetnice, u utorak je u Kantonalnom sudu u Sarajevu, radi zaštite interesa oštecene, voden bez prisustva javnosti. Kako je istakla predsjedavajuca Sudskog vijeca, sutkinja Jasmina Kosovic, ovo sudenje ce tokom citavog postupka biti zatvoreno za javnost, zbog zaštite osobnog života oštecene. Ona je, takoder, podsjetila da stranke koje ucestvuju u postupku o ovom predmetu ni sa kim ne smiju .....