DNEVNI AVAZ,

29.05.2005

Trenutno se rade iskopi, nasipi, potporni zidovi, propusti i prolazi l Na mostu 4 završeni radovi na bunaru

Prvi metri asfalta bit će postavljeni u junu

Autori: L.SINANOVIĆ

Prošlo je 67 dana otkako su u gradevinski dnevnik upisani prvi radovi na izgradnji autoputa Visoko Podlugovi, 8,5 kilometara dionice koridora 5C. Na terenu su svakodnevno radnici "Puta", zaduženi za cestogradnju, kao i konzorcija ŽGP i "Hidrogradnja" koji grade mostove i prolaze. Mustafa Cesovic, inžinjer u "Putu", izjavio je za "Dnevni avaz" kako radovi idu u skladu sa dinamikom. Rade se iskopi, nasipi, potporni zidovi, propusti i prolazi. Trenutno dolaze cijevi za odvodnju i to je druga faza .....