OSLOBOĐENJE,

29.05.2005

Različiti modeli za devetogodišnju školu

Autori: E.AGANOVIĆ

Koordinaciono tijelo za provodenje i pracenje obrazovne reforme u FBiH na sastanku u Goraždu usvojilo je prijedlog modela okvirnog nastavnog plana i programa za 2 razred devetogodišnje osnovne škole, dok prijedlog modela za 3 razred nije bio u skladu sa Zakonom i Bijelim papirom, te je vracen na doradu. Osim toga, podržan je i prijedlog okvirnog nastavnog plana i programa rada sa djecom umjereno razvijenih sposobnosti za 1,2, i 3. razred devetogodišnje osnovne škole. "U Goraždu smo imali zaista .....