DANI,

21.05.2004

Hadžipašić ne da Natron Austrijancima

Autori: S.M.

Stranacke kolege Nedžad Polic, premijer Zenicko-dobojskog kantona, i Ahmet Hadžipašic, premijer FBiH, ponovno su ukrstili maceve: povod je Okvirni sporazum o investiranju koji je 7. maja Vlada Ze-Do potpisala sa Austrijancima o investiranju u Natron Maglaj. Vlada Zenicko-dobojskog kantona, zapravo, vecinski je vlasnik Fabrike celuloze i papira Natron Maglaj, a posao je dogovorila sa austrijskim konzorcijem na cijem se celu nalazi Raiffeisen Investment AG. Rijec je o 33 miliona eura koja su Aus .....