NEZAVISNE NOVINE,

30.05.2005

Međunarodni naučni simpozijum u Tesliću

Autori: G.A

Udruženje medicinskih sestara i tehnicara Banjaluc ke regije organizuje od 9. do 12. juna u Teslicu medunarodni naucni simpozijum pod nazivom "Kako bolje komunicirati i stres u profesiji zdravstvenog radnika". "U okviru simpozijuma održace se i tri okrugla stola na teme žZaštitimo djecu od narkomanijež, žPalijativna njegaž i žProfesionalne bolesti sestara i tehnicaraž", rekla je Zora Gojkovic, predsjednik Udruženja medicinskih sestara i tehnicara Banjalucke regije. Gojkoviceva je dodala da se oc .....