NEZAVISNE NOVINE,

30.05.2005

PROMOVISANI "SONETNI VIJENCI"

Autori: N.TA

Književnik Rajko Iliškovic se ljubiteljima stiha u Šamcu/ Bosanskom Šamcu predstavio knjigom "Sonetni vijenci" u kojoj su sabrana tri vijenca soneta: "Oci od sunca tkane", "Rajsko svetiliš te" i "Astralna ljubav". Govoreci o ovoj snažnoj poetskoj zbirci, u kojoj Iliškovic na vrlo uspješan nacin, prateci stroge zahtjeve soneta i vijenca, nudi duboke misaone poruke i pouke, Radmila Popovic, književni kriticar iz Beograda, istice da je "kreacija koju je donio Iliškovic kroz tri sonetna vijenca još .....