DNEVNI AVAZ,

02.06.2005

Sredstva za isplatu invalidnina potrebno je tražiti iz kapitalnih investicija, kaže Hadžipašic

Novac za socijalnu zaštitu tek nakon rebalansa budžeta

Autori: AZ.B.

Predstavnicki dom Parlamenta FBiH jucer je zadužio Vladu FBiH da najkasnije za 45 dana predloži rebalans budžeta za 2005. godinu, kako bi bila obezbijedena sredstva za provedbu zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i porodica sa djecom. Nakon toga, Parlament ce utvrditi datum pocetka isplate invalidnina ovoj kategoriji. Ovakav zakljucak parlamentarcima je predložio federalni premijer Ahmet Hadžipašic, koji je upozorio da bez rebalansa Vlada nece moci zakonito isplatiti nijeda .....