OSLOBOĐENJE,

03.06.2005

U "vršenje vojne dužnosti" ne spadaju kriminalne i prekršajne radnje: tuce, krade, opijanja kojima se izaziva vlastita poigibija, samoranjavanje...

I prirodna smrt borca je vršenje vojne dužnosti!

Autori: A.BEĆIROVIĆ

I vojnik koji se ubije je "vršio vojnu dužnosti", ali ne ako je ucesvovao u kradi, tuci, opijanju, kojima se izaziva vlastita poigibija, samoranjavanje... Za pretpostaviti je kako ce najnovija definicija pojma "vršenje vojne dužnosti" i "pripadnosti oružanim snagama", ciji je autor federalno Ministarstvo odbrane, bez mjesecnih primanja ostaviti relativno mali broj sadašnjih ratnih vojnih invalida i porodica poginulih pripadnika Armije R BiH i HVOBiH. Borac je, objašnjava definicija FMO, u biti .....